دسته‌بندی نشده

معرفی ردیاب خودرو G05NAnzu

G05N Anzu معرفی امجالی ردیاب خودرو آنزو مدل
یکی از پیشرفته ترین و دقیق ترین ردیاهبای خودرو در G05N ردیاب خودرو آنزو مدل
بازار می باشد. این حمصول بااندازه کوچکش، به راحتی در انواع وسایل نقلیه از مجله
.خودرو، موتور سیکلت و غریه قابل نصب می باشد

ردیابی دقیق و حرفه ای
مشا قادر خواهید بود تا در هر حلظه از موقعیت وسیله نقلیه، G05N با کمک ردیاب مدل
آگاه باشید. مهچننی می توانید مسریهای پیموده …مسری حرکت، سرعت، مدت زمان توقف و…
.شده خودرو و یا هر وسیله نقلیه دیگر خود را تا ۳ ماه گذشته مشاهده کنید

امکانات ضد سرقت
به مشا این امکان را می دهد تا در صورت روشن G05N قابلیتهای ضد سرقت ردیاب مدل
شدن خودرو، جاجبایی خودرو در حالت خاموش، ضربه به خودرو، خروج از حمدوده تعینی شده
فورا از طریق پیامک، متاس و نوتیفیکیشن برنامه )اپلیکیشن( و وبسایت …توسط مشا و
از آن آگاه شوید و مهچننی با میکروفن پر قدرت آن به صدای سارقان وسیله نقلیه تان
.گوش دهید و یا خودرو را از راه دور خاموش کنید
که به صورت رمسی با یکسال اشرتاک رایگان)اشرتاک G5G05N اپلیکیشن پر قدرت ردیاب مدل
قابل متدید است( برای گوشی های آیفون و اندرویدی ارائه شده و امکان ردیابی مهزمان
بی هنایت خودرو را بر روی تعداد ناحمدودی دستگاه موبایل ارائه می دهد. مهچننی قابلیت
.ردیابی از وبسایت نیز وجود دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.